Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok TEBUFLEX 500 je systémový fungicídny prípravok s preventívnym, kuratívnym a
eradikatívnym účinkom.

Účinná látka tebuconazole patriaca do chemickej skupiny azolov je
absorbovaná do vegetatívnych častí rastlín a transportovaná prevažne akropetálne (t.j. v smere
od bázy k vrcholu), inhibuje biosyntézu ergosterolov v štyroch polohách metabolizmu, čo
významne znižuje riziko vytvárania rezistencie patogénov.

Použitie:
Pšenica ozimná, jačmeň jarný, raž, repka ozimná, tritikale

Spektrum fungicídnej účinnosti:
Múčnatka trávová, hrdza pšeničná, septorióza pšenice, septorióza plevová, hrdza ražná, hnedá škvrnitosť jačmeňa, hrdza jačmenná, čerň repková, múčnatka kapustovitých rastlín, fómová hniloba kapustovitých rastlín, cylindrosporióza kapustovitých rastlín

Dávkovanie:
0,4 – 0,5 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.