Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok TARGA 10 EC je systémový herbicíd, ktorého účinná látka je prijímaná povrchom listov a následne rozvádzaná do celej rastliny, vrátane koreňovej sústavy. Účinná látka bráni tvorbe mastných kyselín a fosfolipidov, ktoré sú zložkou bunkových stien rastlín. Najskôr odumierajú delivé pletivá burín, listy, korene a stonky nekrotizujú od vrcholov.

Použitie:
Repa cukrová, repa kŕmna, repka ozimná, repka jarná, zemiak, slnečnica, ľan, bôb, hrach, fazuľa, šošovica, sója, rajčiak, mrkva, petržlen, kostrava červená, mak

Spektrum herbicídnej účinnosti:
Citlivé buriny: moháre, cirok alepský, ježatka kuria, mätonoh mnohokvetý, mätonoh trváci, metlička obyčajná, ovos hluchý, prstnatec obyčajný, prstovka krvavá, psiarka roľná, pýr plazivý, výmrv obilnín

Odolné buriny: dvojklíčnolistové buriny

Dávkovanie:
0,5 – 1,5 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.