Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok SULTAN TOP je selektívny, preemergentný a postemergentný herbicídny prípravok na báze účinných látok metazachlor a quinmerac a určený proti dvojklíčnolistovým burinám a jednoročným trávam v repke ozimnej.

Účinná látka metazachlor je absorbovaná predovšetkým hypokotylom a koreňmi klíčiacich rastlín, inhibuje bunkové delenie tým, že spomaľuje tvorbu dlhých reťazcov mastných kyselín.

Účinná látka quinmerac je prijímaná predovšetkým koreňmi a z časti taktiež listami. Quinmerac indukuje enzymatickú aktivitu ACC-syntázy v biosyntéze etylénu, čo stimuluje produkciu rastlinných hormónov etylénu a kys. abscisovej čo vedie k epinastii listov, inhibícii rastu koreňov a výhonkov. Keďže k hlavnému účinku dochádza cez pôdu, dosiahne spoľahlivý účinok len pri dostatočnej pôdnej vlhkosti. Pri aplikácii počas sucha sa dostaví účinok až po zrážkach. Výsledkom je vybielenie, zožltnutie a skoré hynutie cieľových burín.

Použitie:
Repka ozimná

Spektrum herbicídnej účinnosti:
Spektrum burín pri preemergentnej aplikácii (PRE):
Citlivé buriny: veroniky, kapsička pastierska, parumanček nevoňavý, rumančeky, hluchavky, hviezdica prostredná, lipkavec obyčajný

Stredne citlivé buriny: psiarka roľná, metlička obyčajná, ježatka kuria, lipnica ročná, láskavce, mrlík biely, mak vlčí

Odolné buriny: ruman roľný, zemedym lekársky, peniažtek roľný, fialka roľná

Spektrum burín pri skorej postemergentnej aplikácii (POST):
Citlivé buriny: metlička obyčajná, lipnica ročná, ježatka kuria, lipkavec obyčajný, hviezdica prostredná, hluchavky, rumančeky, parumanček nevoňavý, veroniky, mak vlčí, láskavec ohnutý

Stredne citlivé buriny: psiarka roľná, ruman roľný, nevädza poľná, kapsička pastierska, mrlík biely

Odolné buriny: fialka roľná, peniažtek roľný

Dávkovanie:
1,75 -2 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.