Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok STARSHIP je systémový herbicíd s obsahom účinnej látky mesotrione.

Mesotrione je prijímaný listami, hypokotylom a koreňmi a následne translokovaný xylémom aj floémom do celej rastliny. Účinná látka mesotrione blokuje funkciu rastlinného enzýmu p-hydroxy-phenyl-pyruvate-dehydrogenázu (HPPD), čím spôsobuje prerušenie syntézy karotenoidov. Karotenoidy sú červené farbivá, ktoré chránia zelený pigment-chlorofyl pred ničivým UV žiarením. Zastavením produkcie karotenoidov je zelený pigment – chlorofyl degradovaný UV žiarením, čo vedie k vybieleniu alebo chloróze rastlín a ich následnému úhynu. Prejavy herbicídneho účinku sú pozorovateľné už 3-5 dní po aplikácii a buriny do 14 dní odumierajú.

Použitie:
Kukurica

Spektrum herbicídnej účinnosti:
Pri PRE-emergentnej aplikácii
Citlivé buriny: podslnečník Theofrastov, výmrv repky, mrlík biely, horčiak obyčajný, reďkev ohnicová, peniažtek roľný, ambrózia palinolistá, mrlík hybridný, durman obyčajný, ľuľok čierny

Stredne citlivé buriny: láskavec ohnutý, ježatka kuria, portulaka zaleninová, moháre
Odolné buriny: pohánkovec ovíjavý, proso siate

Pri POST-emergentnej aplikácii
Citlivé buriny: podslnečník Theofrastov, láskavec ohnutý, výmrv repky, mrlík biely, durman obyčajný, rumančeky, horčiak obyčajný, horčica roľná, ľuľok čierny, hviezdica prostredná, peniažtek roľný, veroniky, fialky, ambrózia palinolistá, lipkavec obyčajný, bažanka roľná, stavikrv vtáčí, pohánkovec ovíjavý

Stredne citlivé buriny: loboda konáristá, ježatka kuria, prstovka krvavá

Odolné buriny: lipnica ročná, moháre

Dávkovanie:
1,5 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.