Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok STARPRO 430 SC obsahuje systémovo pôsobiaci Tebuconazole zo skupiny triazolových
fungicídov. Účinná látka narušuje biosyntézu ergosterolu hubových patogénov. STARPRO 430
SC sa vyznačuje preventívnym – kuratívnym a eradikatívnym účinkom proti širokému spektru
hubových chorôb s dlhou dobou trvania účinku. Rýchlo sa vstrebáva do vegetatívnych častí
rastlín a je transportovaná najmä akropetálne.

V repke ozimnej pôsobí na fómovú hnilobu a bielu hnilobu. Zároveň vykazuje vedľajší rastovoregulačný efekt, ktorý v prípade jesennej aplikácie obmedzuje vybiehanie rastlín, čím prispieva
ku zvýšeniu odolnosti repky a podporuje lepšie prezimovanie. Jarná aplikácia zvyšuje odolnosť
rastlín proti poľahnutiu.

V pšenici ozimnej je okrem fuzariózy klasov účinný aj proti hrdziam (hrdza pšeničná a hrdza
plevová), múčnatke trávovej, septorióze pšenice,septorióze plevovej a dosahuje vedľajšiu
účinnosť proti helmintosporióze pšenice.

V jačmeni jarnom je účinný proti hrdzi jačmennej, hnedej škvrnitosti jačmeňa a dosahuje
vedľajšiu účinnosť proti múčnatke trávovej a rynchospóriovej škvrnitosti.

Použitie:
Jačmeň jarný, pšenica ozimná, repka ozimná

Spektrum fungicídnej účinnosti:
Hrdza pšeničná, hrdza plevová, múčnatka trávová, septorióza pšenice, septorióza plevová, fuzariózy klasov, hrdza jačmenná, hnedá škvrnitosť jačmeňa, fómová hniloba, biela hniloba

Dávkovanie:
0,6 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.