Obchod

Pôsobenie prípravku:
Účinná látka prípravku SPOTLIGHT PLUS (carfentrazone-ethyl) pôsobí inhibíciu enzýmu
protoporphyrin oxygenáza, u citlivých rastlinných druhov spôsobuje zbrzdenie až blokáciu syntézy chlorofylu.

Použitie:
Zemiak

Spektrum účinnosti:
Desikácia

Dávkovanie:
0,6 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.