Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok SPARTA 200 EC je systémový fungicídny prípravok s preventívnym a kuratívnym účinkom.

Účinná látka tebuconazole patrí do chemickej skupiny azolov, podskupiny triazolov. Pôsobí ako inhibítor biosyntézy ergosterolov v dvoch polohách metabolizmu, čo spomaľuje možnosť vytvárania
rezistencie. Je prijímaný listami, stonkami rastlín a transpiračným prúdom je systémovo rozvádzaný
do celej rastliny. Účinná látka má vysokú tenziu pár.

Použitie:
Pšenica ozimná, raž ozimná, tritikale, jačmeň jarný, repka ozimná

Spektrum fungicídnej účinnosti:
Múčnatka trávová, septorióza pšenice, hrdza pšeničná, hrdza jačmenná, čerň repková, biela hniloba

Dávkovanie:
1,0 – 1,25 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.