Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok SOLIDER patrí do skupiny inhibítorov účinku enzýmu acetolaktát syntázy (ALS), ktoré spôsobujú blokovanie biosyntézy aminokyselín nevyhnutných pre správne fungovanie rastlín. Prvým príznakom jeho pôsobenia je brzdenie delenia buniek meristémov stonky a koreňa, ktoré spôsobujú zastavenie rastu a vývoja burín. Príznaky pôsobenia, ako sú blednutie, žltnutie, nekrózy a hnednutie listov citlivých rastlín, sa objavujú do niekoľkých dní od aplikácie prípravku. Teplo a dostatočná vlhkosť pôdy má priaznivý vplyv na pôsobenie prípravku. V období sucha alebo chladu pôsobí prípravok pomalšie. Prípravok vykazuje účinnú selektivitu, to znamená, že : pestovaná plodina (repa) má schopnosť rozkladať prípravok na neaktívne zlúčeniny. Najúčinnejšie pôsobí na intenzívne rastúce buriny od vzídenia do začiatku fázy dvoch pravých listov (BBCH 10-12).

Použitie:
Repa cukrová

Spektrum herbicídnej účinnosti:
Citlivé buriny: fialka roľná, lipkavec obyčajný, láskavec ohnutý

Stredne citlivé buriny: mrlík biely, parumanček nevoňavý, hviezdica prostredná, výmrv repky, kapsička pastierska

Odolné buriny: ježatka kuria, pohánkovec ovíjavý, stavikrv vtáčí

Dávkovanie:
0,13 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.