Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok SOLEIL je systémový fungicíd. Obsahuje dve účinné látky zo skupiny triazolov:
Bromuconazol a Tebuconazol, má preventívne a kuratívne účinky proti hubovým chorobám
obilnín.

Bromuconazole a Tebuconazole sú triazolové deriváty zo skupiny inhibítorov biosyntézy
ergosterolu, inhibujúce klíčenie spór a blokujúce rast mycélia hubových patogénov.

Použitie:
Pšenica ozimná

Spektrum fungicídnej účinnosti:
Fuzariózy

Dávkovanie:
1,2 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.