Obchod

Pôsobenie prípravku:
Fungicídny prípravok SIRIUS 800 SC vo forme kvapalného suspenzného koncentrátu pre riedenie vodou (SC), určený na preventívnu a intervenčnú ochranu viniča, broskýň, jabloní a okrasných rastlín proti múčnatke.

Prípravok SIRIUS 800 SC je sírnatý, kontaktne pôsobiaci fungicídny prípravok. Pôsobí predovšetkým preventívne a má rýchly nástup účinku s reziduálnym pôsobením.

Použitie:
Vinič, jabloň, broskyňa, okrasné rastliny

Spektrum fungicídnej účinnosti:
Múčnatka viniča, múčnatka jabloňová, múčnatka broskyne, múčnatka kvetov

Dávkovanie:
2,75 – 6,0 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.