Obchod

Pôsobenie prípravku:
Kompletné N-P-K hnojivo SILVAMIX MG s obsahom močoviny, horčíka a stopových prvkov. Postupne rozpustné, bezchloridové zásobné hnojivo pre výživu lesných, ovocných a okrasných rastlín na stanovišti, alebo v kontajneroch, vo forme tabliet alebo prášku.

Zloženie:
Obsah živín:
– dusík (N) celkový 10,0 %
– dusík (N) močovinoformaldehydový 6,0 %
– dusík (N) z močovinoformaldehydu rozpustný v studenej vode 1,6 %
– dusík (N) z močovinoformaldehydu rozpustný len v horúcej vode 2,7 %
– dusík (N) z močovinoformaldehydu nerozpustný v horúcej vode 1,7 %
– dusík (N) z močovinoformaldehydu nerozpustný v studenej vode 4,4 %
– dusík (N) močovinový 4,0 %
– oxid fosforečný (P2O5) rozpustný v neutrálnom citrónane amónnom a vo vode 13,0 %
– oxid fosforečný (P2O5) rozpustný vo vode 12,0 %
– oxid draselný (K2O) rozpustný vo vode 6,5 %
– oxid horčíka celkový (MgO) 16,0 %

Použitie:
Lesných, ovocné a okrasné rastliny

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.