Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok SIGNAL 300 ES je kontaktné insekticídne moridlo s účinnou látkou cypermethrin.

Účinná látka cypermethrin je nesystémový pyrethroid účinkujúci cez pôdu, ktorý ničí alebo odpudzuje larvy kvetárky obilnej, ktoré napádajú mladé klíčiace rastliny zo spodných vrstiev pôdy. SIGNAL 300 ES zabezpečuje vytvorenie ochrannej zóny v okolí klíčiaceho osiva.

Použitie:
Pšenica ozimná, jačmeň ozimný

Spektrum účinnosti:
Kvetárka obilná, drôtovce

Dávkovanie:
2,0 l/tonu

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.