Obchod

Pôsobenie prípravku:
Mechanizmy účinku herbicídu SEKATOR PLUS sú pôsobenie syntetického auxínu (HRAC skupina O) a súčasne inhibícia enzýmu acetolaktát syntetázy (HRAC skupina B, sulfonylmočoviny). Buriny citlivé na syntetické auxíny sa v priebehu niekoľkých dní deformujú a hynú. Ostatné zasiahnuté citlivé buriny prestávajú ihneď po aplikácii rásť, prestávajú konkurovať obilnine, objavujú sa na nich chlorózy, nekrózy a postupne počas 4-6 týždňov odumierajú.

Herbicíd Sekator Plus je prijímaný prevažne listy burín, v menšej miere aj prostredníctvom koreňov z pôdy a akropetálne translokovaný. Sekator Plus obsahuje selektívny safener pre obilniny. Jeho účinok spočíva vo výraznom urýchlení degradácia účinnej látky v obilninách. Teplo, vyššia vzdušná vlhkosť, vlhká pôda a aktívny rast burín v období aplikácie účinnosť prípravku urýchľujú. Naopak, dlhodobejšie sucho, nízka vzdušná vlhkosť a ďalšie nepriaznivé podmienky pre rast burín účinnosť spomaľujú. Prípravok má v závislosti na dávke a citlivosti jednotlivých druhov burín reziduálna účinnosť po dobu do 2-3 týždňov.

Použitie:
Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, tritikale, raž

Dávkovanie:
0,45 – 0,6 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.