Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok SANVINO obsahuje dve navzájom sa dopĺňajúce účinné látky – amisulbrom a folpet.

Amisulbrom je kontaktná účinná látka s protektívnym aj kuratívnym účinkom (do 2 dní
od začiatku infekcie) a má veľmi dobrý translaminárny pohyb. Po aplikácii rýchlo preniká
do rastlinných pletív, kde vytvára zásobáreň účinnej látky vo voskovej vrstve listov. Amisulbrom
zasahuje do mitochondriálneho dýchania patogénov z rodu Oomycetes, t.j. rastlinných patogénov
spôsobujúcich plesňové ochorenia. Pôsobí na viacerých úrovniach respiračného reťazca rôznych
vývojových štádií patogéna ako sú uvoľňovanie spór, klíčenie a pohyblivosť zoospór a rast
mycélií.

Folpet je širokospektrálna kontaktná účinná látka s preventívnym účinkom potláčajúcim rast
mycélia a sporuláciu hubových patogénov rastlín. Folpet ihnibuje mnohé oxidačné enzýmy, ktoré
sa podieľajú na metabolizme fosforu a syntéze citrátu. Zároveň je nešpecifikovaný tiolový
reaktant, inhibujúci respiráciu a delenie buniek patogéna. Vďaka tejto nesystémovej viacbodovej
inhibícii sa folpet využíva ako významný prvok antirezistentnej stratégie
vo fungicídnych programoch.

Použitie:
Vinič

Spektrum fungicídnej účinnosti:
Peronospóra viniča

Dávkovanie:
0,375 – 1,5 kg/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.