Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok ŠAMAN je tekutý, vo vode rozpustný koncentrát určený ako pomocná látka – zmáčadlo, za účelom zvýšenia priľnavosti a zlepšenia biologickej účinnosti herbicídov v obilninách (ozimnej pšenici, ozimnom jačmeni, jarnom jačmeni, raže, ovsa, tritikale) a kukurici.

Použitie:
Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, raž, ovos, tritikale, kukurica

Spektrum účinnosti:
Zvýšenie priľnavosti postreku a zlepšenie účinnosti

Dávkovanie:
0,5 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.