Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok ROLLWET je adjuvant vo forme kvapalného koncentrátu pre riedenie vodou (SL) pre použitie v poľnohospodárstve, záhradníctve a lesníctve. Je určený na zlepšenie vlastností postrekových kvapalín, zníženie úletu pri aplikácii, rovnomerné pokrytie ošetrovaného povrchu a zlepšenie biologickej účinnosti pesticídov predovšetkým kontaktných fungicídov a prípravkov na báze sulfonylmočovín.

Adjuvant ROLLWET sa používa s autorizovanými prípravkami na ochranu rastlín v súlade
so schválenými podmienkami pre ich použitie. Používa sa v nasledujúcich plodinách so
všetkými schválenými pesticídmi do ich plnej autorizovanej dávky.

Použitie:
Všetky plodiny, neprodukčné plochy, neobrábaná pôda, strnisko, trávniky, železnice, lesné porasty, okrasné rastliny

Spektrum účinnosti:
Zlepšenie vlastností aplikačnej kvapaliny a účinnosti

Dávkovanie:
0,1 – 0,4 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.