Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok RETACEL EXTRA R 68 patrí medzi kvartérne amóniové soli, ktoré pôsobia ako inhibítor biosyntézy giberelínov. Bráni predlžovaniu buniek a tým skracuje a posilňuje stonku a vytvára
odolnejšie rastliny. Taktiež ovplyvňuje vývojový cyklus rastliny a má za následok bohatšie
kvetenstvo, ktoré môže viesť k vyšším úrodám aj k vyššej kvalite zŕn. Môže podporovať
aj vytváranie chlorofylu a tvorbu koreňov. U obilnín je hlavným efektom zvýšenie odolnosti
proti poliehaniu.

Použitie:
Jačmeň ozimný, ovos (len potravinársky), pšenica jarná, pšenica ozimná, raž, repka, trojštet žltkastý, kostrava červená, lipnica lúčna, okrasné rastliny

Spektrum účinnosti:
Vyrovnanie odnoží, retardácia rastu, podpora prezimovania, proti poliehaniu, zahustenie porastu, zvýšenie zimuvzdornosti, regulácia rastu

Dávkovanie:
0,8 – 2,0 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.