Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok RAXIL STAR je kombinované moridlo obsahujúce tri účinné látky – fluopyram, prothioconazole a tebuconazole.

Fluopyram je traslaminárne pôsobiaca účinná látka, ktorá preniká do vnútorných pletív, zabraňuje
klíčeniu spór a rastu mycélia hubových chorôb. Spôsobom účinku je zaradená medzi zástupcov
inhibítorov respirácie (komplex II – SDH inhibitor). Bráni prenosu elektrónov v respiračnom reťazci
enzýmu sukcinát dehydrogenázy (SDH). Zaraďuje sa do chemickej skupiny pyridinyl-etylbenzamidov.

Protioconazole je systémovo pôsobiaca účinná látka so širokým spektrom účinnosti proti pôvodcom
hubových chorôb zo skupín Ascomycetes, Basidiomyctes a Deuteromycetes. Zaraďuje sa do
chemickej skupiny účinných látok triazolintionov. Spôsobom účinku patrí medzi inhibítory demetylácie ergosterolov.(DMI), t. zn. inhibuje demetyláciu lanosterolu na pozíciách 14 alebo 24 metylén dihydrolanosterolu. V konečnom dôsledku pôsobenia chýbajú hube záverečné produkty biosyntézy sterolov, ktoré sú potrebné na výstavbu bunkových membrán. Huba sa nemôže ďalej vyvíjať a odumiera.

Tebuconazole je systémovo pôsobiaca účinná látka so širokým spektrom účinku proti pôvodcom hubových chorôb zo skupín Ascomycetes, Basidiomyctes a Deuteromycetes. Spôsobom účinku je zaradená medzi inhibítory demetylácie ergosterolov (DMI). Inhibuje klíčenie spór a blokuje rast mycélia hubových patogénov.

Prípravok RAXIL STAR sa vyznačuje systémovým účinkom proti pôvodcom chorôb na povrchu a vo vnútri obilky. Má široké spektrum fungicídnej účinnosti proti hospodársky významným chorobám.

Použitie:
Jačmeň jarný, jačmeň ozimný

Spektrum účinnosti:
Prašná sneť jačmenná, prúžkovitosť jačmeňa, hnedá škvrnitosť jačmeňa, pleseň snežná

Dávkovanie:
0,5 l/tonu

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.