Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok RASSEL 100 SC obsahuje účinnú látku florasulam, ktorá patrí do skupiny inhibítorov acetolaktát syntázy (ALS). V rastline dochádza k inhibícii syntézy rozvetvených aminokyselín, čo vedie k poruchám biosyntézy bielkovín. Do rastliny je prijímaný cez listy a rýchlo translokovaný
v celej rastline. Krátko po ošetrení inhibuje rast a vývoj burín. Za optimálnych podmienok počasia (vyššia teplota a vlhkosť vzduchu) dochádza k celkovému úhynu burín po 7-10 dňoch. V prípade nízkych teplôt (cca 4 °C) dochádza k celkovej likvidácii citlivých burín približne po 3 týždňoch.

Použitie:
Pšenica ozimná, tritikale ozimné

Spektrum herbicídnej účinnosti:
Citlivé buriny: hviezdica prostredná, mak vlčí, parumanček nevoňavý, lipkavec
obyčajný, výmrv repky, kapsička pastierska, peniažtek roľný

Stredne citlivé buriny: hluchavka objímavá, mrlík biely

Odolné buriny: fialka roľná, veronika roľná, veronika perzská

Dávkovanie:
0,05 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.