Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok RANMAN TOP je preventívny fungicídny prípravok. Účinná látka cyazofamid patrí do chemickej skupiny cyanoimidazol, po absorpcii rastlinou inhibuje respiráciu mitochondrií húb plesne zemiakovej. Prípravok má preventívny účinok a preto musí byť aplikovaný pred výskytom infekcie choroby v poraste.

Použitie:
Zemiak

Spektrum fungicídnej účinnosti:
Pleseň zemiaková

Dávkovanie:
0,5 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.