Obchod

Pôsobenie prípravku:
Fungicídne moridlo RANCONA i-MIX obsahuje účinné látky ipconazole a imazalil, ktoré patria do skupiny DMI fungicídov, inhibujúcich biosyntézu sterolov –, SBI: trieda I. RANCONA i-MIX pôsobí ako systemický fungicíd inhibujúci klíčenie spór a blokujúci rast mycélia hubových patogénov.

Použitie:
Jačmeň jarný, jačmeň ozimný

Spektrum účinnosti:
Hnedá škvrnitosť jačmeňa, prašná sneť jačmenná, prúžkovitosť jačmeňa

Dávkovanie:
1,0 l/tonu

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.