Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok RACUMIN FOAM sa používa vo vnútri budov (uzavreté káblové vedenia alebo potrubia, skrinky elektrozariadení, praskliny v stenách, za obklady stien, vstupy do nôr, otvory v stenách, úzke priechody, stropné podhľady, izolácia stien, manipulačné otvory, nosníky konštrukcií a pod.) pre ochranu zdravia a materiálov.

Pri kontakte hlodavcov s penou dôjde k znečisteniu srsti a pri následnom čistení prijmú účinnú látku.
Z jednej nádobky sa vytvorí až 12 L peny. Pena zostáva aktívna po dobu až 12 dní. Z dôvodu
oneskoreného pôsobenia sú antikoagulantné rodenticídy účinné 4 až 10 dní po požití nástrahy.
Prípravok obsahuje horkú látku a farbivo.

Použitie:
Objekty s výskytom hlodavcov

Spektrum účinnosti:
Hlodavce

Dávkovanie:
4 – 30 g/miesto výskytu

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.