Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok Racer 25 EC je preemergentný herbicíd zo skupiny pyrolidónov. Pôsobí prostredníctvom koreňov klíčiacich burín. Vylúčený však nie je ani príjem účinnej látky hypokotylom listami burín. Účinná látka blokuje syntézu karotenoidov, ktoré chránia chlorofyl pred fotooxidáciou. Vplyvom slnečného žiarenia dochádza k poruche tvorby chlorofylu – čo je príčinou odumretia zasiahnutých burín. Flurochloridone patrí podľa HRAC do skupiny F1 herbicídov.

Prípravok Racer 25 EC používajte preemergentne, t.j. pred vzídením plodín a burín. Neaplikujte na vlhkú pôdu a v čase veľkého výparu počas vyšších teplôt.

Použitie:
Zemiak, slnečnica

Spektrum herbicídnej účinnosti:
Citlivé buriny: metlička obyčajná, ježatka kuria, psiarka roľná, mrlíky (biely, hybridný), láskavec ohnutý, hviezdica prostredná, lipkavec obyčajný, rumančeky, rumany, ambrózia palinolistá

Dávkovanie:
2 – 3 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.