Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok PYRUS 400 SC je kontaktný fungicíd proti plesni sivej na ochranu viniča s translaminárnym a fumigačným pôsobením a proti chrastavitosti jadrovín v jadrovinách. Prípravok pôsobí preventívne. Jeho mechanizmom účinku je inhibícia vylučovania enzýmov huby, ktoré sa podieľajú na vzniku a rozvoji infekcie rastlín. Tým inhibuje a prerušuje infekčný proces. Účinkuje i pri nižších teplotách, kde systémovo pôsobiace fungicídy zlyhávajú.

Použitie:
Vinič, jadroviny

Spektrum fungicídnej účinnosti:
Pleseň sivá, chrastavitosť jadrovín

Dávkovanie:
1,0 – 2,0 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.