Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok PRONTO je systémový fungicíd s preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom. V pletivách ošetrených rastlín je rovnomerne rozvádzaný. Vyznačuje sa rýchlym účinkom na citlivé škodlivé organizmy, vykazuje stop efekt zabraňujúci ďalšiemu šíreniu infekcie.

Účinná látka prípravku PRONTO inhibuje činnosť enzýmov Δ14 – reduktázy a Δ8→Δ7 izomerázy v
biosyntéze sterolov.

Použitie:
Vinič

Spektrum fungicídnej účinnosti:
Múčnatka viniča

Dávkovanie:
0,5 – 1,0 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.