Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok PROMAN je preemergentný herbicíd na reguláciu dvojklíčnolistových burín a jednoročných tráv. Účinná látka je zo skupiny substituovaných močovín. Prípravok je (najčastejšie) absorbovaný koreňmi a listami. Prípravok PROMAN blokuje proces fotosyntézy burín.

Použitie:
Zemiak

Spektrum herbicídnej účinnosti:
Citlivé buriny – Dvojklíčnolistové buriny: kapsička pastierska, mrlík biely, žltnica maloúborová, rumanček pravý, ľuľok čierny, hviezdica prostredná, horčica roľná, reďkev ohnicová, starčeky

Citlivé buriny – Trávovité buriny: prstovka krvavá, lipnica ročná

Stredne citlivé buriny: láskavce

Odolné buriny: ježatka kuria

Dávkovanie:
3 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.