Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok PREFIN zlepšuje pokryvnosť a priľnavosť aplikačnej kvapaliny čím i sa zvyšuje aj ich odolnosť proti dažďu. Možno ho použiť pri aplikáciách na list v kombinácii so všetkými typmi
autorizovaných herbicídnych prípravkov , predovšetkým v kombinácii s preemergentnými a skoro postemergentnými herbicídmi, kedy pri aplikácii na pôdu umožňuje vytvorenie postrekového filmu aj v takých situáciách , kedy príprava pôdy nebola ideálna a pozemok je hrudkovitý.

Použitie:
Všetky plodiny

Spektrum účinnosti:
Zlepšenie vlastností aplikačnej kvapaliny

Dávkovanie:
80 – 150 ml/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.