Obchod

Pôsobenie prípravku:
Draselné hnojivo POWER OF K s mikroživinami vplýva na veľkosť listovej plochy a tým aj na priebeh fotosyntetických procesov v rastlinách ako aj na dozrievanie plodov, pretože ovplyvňuje metabolizmus cukrov. Hnojivo zasahuje aj do metabolizmu dusíka a tvorby bielkovín v rastlinách.

Vysoký obsah draslíka v hnojive aktivizuje rozličné enzýmy a tiež koordinuje osmotický tlak v bunkách a tým pozitívne ovplyvňuje samotný vodný režim rastlín, ako aj lepšie vyzrievanie rastlinného pletiva, čo má za následok zvýšenie odolnosti rastliny voči mrazu. Draselné hnojivo aktivuje aj odolnosť rastlín pred napadnutím hubovými chorobami a to najme pred múčnatkou a plesňou sivou.

Zloženie:
Obsah živín:
– draslík (K2O) 22 %
– bór (B) 0,08 %
– molybdén (Mo) 0,001 %

Použitie:
Obilniny, vinič, ovocné sady, trávy a pasienky, kvety, záhradníctvo

Dávkovanie:
1,0 – 20,0 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.