Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok POMAX je kombináciou vzájomne sa doplňujúcich vysoko aktívnych účinných látok s novým
spôsobom účinku. Je to dvojzložkový fungicíd s kontaktným a systémovým účinkom proti plesni
sivej a celému komplexu hnilôb.

Pyrimethanil má preventívny a kuratívny účinok. Patrí do chemickej skupiny anilino-pyrimidínov
(tzv. AP- fungicídy). Pôsobí ako inhibítor syntézy metionínu, čo vedie k inhibícii sekrécie
hydrolytických enzýmov v bunkách húb. Pyrimethanil zasahuje do životného cyklu húb, hlavne vo
fáze rastu mycélií v rastlinných pletivách. Pyrimethanil je dobre a rýchlo prijímaný zelenými časťami
rastlín. Vyznačuje sa veľmi dobrou akropetálnou a translaminárnou translokáciou do systému rastliny
– je to vysoko systémová účinná látka.

Fludioxonil patrí do skupiny fenylpyrolov. Pôsobí ako inhibítor klíčenia konídií a rastu mycélia huby
Botrytis cinerea. Fludioxonil je výrazne kontaktná účinná látka s obmedzeným prenikaním do
rastlinných pletív. Fludioxonil je jediný fungicíd v tomto segmente, ktorý skutočne a dostatočne
pôsobí ako inhibítor prenosu signálov ovplyvňujúcich proteinkinázu.

Použitie:
Jabloň, hruška

Spektrum fungicídnej účinnosti:
Skladové choroby (Gloeosporium spp., Botrytis spp.)

Dávkovanie:
1,6 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.