Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok PHABIA 300 EC obsahuje systémovo pôsobiacu účinnú látku prothioconazole. Po aplikácii veľmi rýchle preniká do vodivých pletív a je akropetálne transportovaný aj do tých častí, ktoré neboli priamo zasiahnuté postrekom.

Prothioconazole patrí do chemickej skupiny triazolthiolinov a na škodlivé organizmy pôsobí inhibíciou tvorby ergosterolu, ktorý je základným stavebným prvkom bunkových membrán. Tiež podobne ako strobiluríny pôsobí stimulačne a tým podporuje zvýšenie úrody. Má veľmi dobrú účinnosť proti širokému spektru hubových patogénov a dlhú dobu trvania účinku.

Použitie:
Pšenica ozimná, pšenica jarná, raž, tritikale, jačmeň ozimný, jačmeň jarný, repka jarná, repka ozimná

Spektrum fungicídnej účinnosti:
Hrdze, septoriozy, helmintosporioza pšenice, rynchospóriova škvrnitosť jačmeňa, biela hniloba

Dávkovanie:
0,6 – 0,65 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.