Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok ORIUS 25 EW je systémový fungicídny prípravok s preventívnym, kuratívnym a eradikatívnymúčinkom. Účinná látka tebuconazole patriaca do chemickej skupiny azolov je absorbovaná dovegetatívnych častí rastlín a transportovaná prevažne akropetálne (t.j. v smere od bázy k vrcholu),inhibuje biosyntézu ergosterolov v štyroch polohách metabolizmu, čo významne znižuje rizikovytvárania rezistencie patogénov.

Účinná látka má vysokú tenziu pár a osvedčila sa v mnohých plodinách, ako napr. proti chorobámlistov a klasov na obilninách a trávach: múčnatka trávová (Erysiphe graminis), septoriózy pšenice(Septoria spp), hrdze (Puccinia spp), fuzariózy (Fusarium spp) a hnedá škvrnitosť (Pyrenophorateres).

Prípravok ORIUS 25 EW účinkuje proti dôležitým chorobám repky: čerň repková (Alternaria brassicae), bielahniloba (Sclerotinia sclerotiorum), fómová hniloba (Phoma lingam), pleseň sivá (Botrytis cinerea).Prípravok preukazuje morforegulačný účinok: inhibuje rast, podporuje lepšie prezimovanie a redukujepoliehanie repky olejnej.

Použitie:
Pšenica ozimná, ovos, jačmeň jarný, repka jarná, repka ozimná

Spektrum fungicídnej účinnosti:
Múčnatka trávová, hrdze, septoriózy pšenice, fuzariózy, hrdza jačmenná, hnedá škvrnitosť jačmeňa, biela hniloba, čerň repková, fómová hniloba, pleseň sivá, morforegulačný účinok

Dávkovanie:
0,75 – 1,0 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.