Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok ORCANE je systémový herbicíd. Obsahuje tri účinné látky.

Halauxifen-methyl, patriaci do skupiny pyridínkarboxylových kyselín, pôsobí ako syntetický auxín. Citlivosť rastlín na haluxifén-metylové herbicídy sa prejavuje do niekoľkých hodín. Halauxifen-methyl pôsobí na receptory rastlín, dôsledkom čoho je narušený rast rastlín (nerovnomerné delenie a rast buniek), čo môže viesť až k odumretiu rastlín.

Florasulam a pyroxsulam, ktoré účinkujú ako inhibítor acetolaktát syntázy (ALS) ktorý, je potrebný pri tvorbe esenciálnych aminokyselín (izoleucín, leucín a valín). Účinné látky sú prijímané hlavne listami a stonkami. U rastlín citlivých na tieto účinné látky dochádza k zastaveniu rastu v priebehu niekoľkých hodín po aplikácii a rastliny začínajú odumierať. Viditeľné účinky sa prejavujú po 2-7 dňoch ako deformácie, chlorózy a nekrózy, končiace odumretím rastlín. Za optimálnych podmienok dochádza k odumretiu citlivých burín počas 3-6 týždňov. Teplo a vyššia vzdušná vlhkosť urýchľujú účinok prípravku.

Použitie:
Pšenica jarná, pšenica ozimná, pšenica tvrdá, raž, tritikale

Spektrum herbicídnej účinnosti:
Hluchavka, hviezdica prostredná, kapsička pastierska, lipkavec obyčajný, metlička, Mrlík, nevädza roľná, ovos hluchý, parumanček nevoňavý, peniažtek roľný, pohánkovec ovíjavý, ruman roľný, rumanček, veronika, výmrv repky, zemedym lekársky

Dávkovanie:
40 – 50 g/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.