Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok OPTIMUS obsahuje rastovo regulačnú účinnú látku trinexapac-ethyl, ktorá inhibuje
biosyntézu giberelínov, čo vedie k redukcii predlžovacieho rastu internódií a redukcii výšky
obilnín. To spolu so zväčšením priemeru stebla vedie k odolnosti ošetrených rastlín proti
poliehaniu a zachovaniu vysokej kvality úrody. Účinná látka je prijímaná predovšetkým
prostredníctvom zelených častí rastlín a je rozvádzaná akropetálne do rastlinných pletív,
prevažne do oblastí rýchleho vegetatívneho rastu.

Použitie:
Pšenica ozimná, jačmeň jarný

Spektrum účinnosti:
Skrátenie stebla, obmedzenie poliehania

Dávkovanie:
0,4 – 0,45 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.