Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok ONYX je postrekový kontaktný herbicíd vo forme emulzného koncentrátu (EC) určený na ničenie
dvojklíčnolistových burín v kukurici.

Účinná látka pyridate je prijímaný listami rastlín. Prípravok ničí najmä jednoročné dvojklíčnolistové
buriny. Buriny musia byť v dobe aplikácie plne vzídené; najlepší účinok je dosahovaný vo
fáze 2-4 pravých listov burín. Príznaky pôsobenia sa objavujú pomerne rýchlo a prejavujú sa
žltnutím a neskôr usychaním a odumieraním buriny.

Použitie:
Kukurica

Spektrum herbicídnej účinnosti:
Citlivé buriny: láskavce (ohnutý, zelenoklasý), výmr slnečnice, mrlík biely, lipkavec
obyčajný, hluchavka objímavá, bažanka ročná, starček obyčajný, ľuľok čierny

Stredne citlivé buriny: loboda konáristá, pupenec roľný, ibištek trojdielny, hluchavka
purpurová, hviezdica prostredná

Odolné buriny: podslnečník Theofrastov, pohánkovec ovíjavý, horčiak obyčajný, veronika
brečtanolistá, výmrv repky

Dávkovanie:
1,5 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.