Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok OMNAFTIC je granulovaný insekticíd určený na pôdnu aplikáciu. Prípravok obsahuje ako účinnú látku syntetický pyrethroid tefluthrin. Hmyz usmrcuje ako dýchací, dotykový a požerový jed.

Pyrethroidy účinkujú na sodíkovom kanály v nervovom systéme hmyzu, kde narušujú prenos
elektrických impulzov v nervovej bunke. Prípravok má rýchly účinok, pôsobí aj cez vzdušnú
zložku pôdy a má silný reziduálny účinok (repelentný) proti pôdnym škodcom. Tefluthrin nie je mobilný v rastline a v pôde.

Prípravok OMNAFTIC zvyšuje spoľahlivosť účinku insekticídnych moridiel na pozemkoch so silným výskytom kukuričiara koreňového – obzvlášť v monokultúrach kukurice.

Použitie:
Kukurica, kukurica cukrová

Spektrum účinnosti:
Kukuričiar koreňový, drôtovce

Dávkovanie:
12 – 15 kg/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.