Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok NUTROSTIMUL je produkt s vysokým obsahom aminokyselín rastlinného pôvodu, ktorý je veľmi dobre rozpustný vo vode. Hnojivo obsahuje 12,5 % dusíka. Aminokyseliny vplývajú na odolnosť rastlín proti biotickým a abiotickým stresom, čím sa zvyšuje kvalita a výnos plodín. Tento produkt sa môže pridávať aj do pôdy, čím sa zlepšia jej fyzikálne a chemické parametre.

Produkt je povolený v ekologickom poľnohospodárstve.

Použitie:
Ovocné stromy, vinič, záhrada

Dávkovanie:
Postrek: 50 – 120 g/100 l vody
Pôdna dávka: 1,0 – 1,5 kg/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.