Obchod

Pôsobenie prípravku:
Vysoko účinné roztokové hnojivo NUTRINO BORA s riadeným uvoľňovaním dusíka a vodorozpustným bórom. Postupné uvoľňovanie dusíka obmedzuje riziko popálenia listov a zároveň zlepšuje celkové využitie dodaného dusíka na mimoriadne vysokú hladinu 85 až 95 %.

Ako postupné uvoľňovanie dusíka funguje?
Rôzne dĺžky reťazcov živíc vo formulácii hnojiva NUTRINO BORA riadi rýchlosť jeho premeny na dusičnany v listových pletivách po dobu 6 až 8 týždňov po prihnojení.
Hnojivo NUTRINO BORA je aj za vyšších teplôt po aplikácii bezpečné, najmä vďaka nízkemu obsahu solí a veľmi nízkemu biuretu.

Prečo používať NUTRINO BORA pri hnojení dusíkom a doplnenie bórom?
Hnojivo NUTRINO BORA sa aplikuje postrekom vzhľadom na priebeh vegetácie a podľa aktuálnej potreby prihnojovanej plodiny.
Cielená aplikácia hnojiva NUTRINO BORA dosahuje až osemnásobne vyššiu účinnosť v porovnaní s granulovanými dusíkatými hnojivami.

Prečo je NUTRINO BORA až 8krát účinnejší ako granule?
Postrek hnojivom NUTRINO BORA rovnomerne priľne k povrchu listu a osmózou prechádza cez kutikulu do epidermy a bunkových stien listov prihnojenej plodiny.
Hnojivo NUTRINO BORA sa hromadí v cytoplazme a následne preniká do hrubého endoplazmatického retikula, kde je štiepený enzýmami na dusičnany (NO3).
Rýchlosť premeny dusíkatého hnojiva NUTRINO BORA na dusičnany (NO3) v bunkových pletivách závisí od dĺžky reťazcov živíc, ktoré sú súčasťou formulácie hnojiva a riadia rýchlosť štiepenia.
Hnojivo NUTRINO BORA sa na dusičnany (NO3) štiepi v listových pletivách a riadené štiepenie až osemnásobne zvyšuje účinnosť prihnojenie.

Prečo NUTRINO BORA nepopáli listy?
Hnojivo NUTRINO BORA je po rovnomernom pokrytí povrchu listov absorbované cez kutikulu a enzýmy ho následne v listových pletivách postupne menia na dusičnany (NO3) v priebehu 6 až 8 týždňov. Nedochádza teda k rýchlej premene močoviny, ktorá spôsobuje poškodenie listov.

Zloženie:
Obsah živín:
–  celkový dusík (N) 23,2 %
z toho močovina  9,7 %
močovino-formaldehyd 16,5 %
– vodorozpustný bór (B) z borethanolaminu 1,15 %

Použitie:
Aplikácia vo viniči:
Hnojivo NUTRINO BORA sa aplikuje postrekom na list za účelom zvýšenia hladiny kvasinkami asimilovateľného dusíku (zvyčajne v rozmedzí 200 – 480 mg N/l šťavy), vždy s ohľadom na priebeh vegetácie, vitalitu, farbu listov, výsledok rozborov, atď.

Hnojivo NUTRINO BORA zvýši obsah kvasinkami asimilovateľného dusíku až o 15 % (výsledky 8 nezávislých pokusov prevedených vo Francúzsku) pri aplikácii v BBCH 81-83 (blednutie/vyfarbovanie bobúľ).

Hnojivo NUTRINO BORA doplní deficit bóru a zlepší vyrovnanosť bobúľ, plnosť hrozna, rovnomernosť dozrievania a zvýši cukornatosť.

Dávkovanie:
Vinič:
Pred kvetom (BBCH 53) v dávke 3 – 5 l/ha
Po odkvitnutí (BBCH 81-83) v dávke 10 – 15 l/ha (následne po cca 10 dňoch podľa potreby opakovať)

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.