Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok NIXON EXTRA 040 OD je neselektívny herbicíd so systemovým účinkom, prijímáný hlavne listmi, rychle sa v rastline premiestňuje a brzdí ich rast a vývoj. Rast burín je zbrzdený krátko po aplikacií prípravku, kedy dochádza k postupnému odfarbovaniu rastlín. Buriny odumierajú po 20 – 25 dňoch od ošetrenia.

Prípravok účinkuje nejefektivnejšie na mladé, intenzivne rastúce buriny vo fáze 2-4 listov (dvojklíčnolistové buriny) alebo od fáze 3 listov do konca fázy odnožovania (jednoklíčnolistové buriny). Teplé a vlhké počasie urýchľuje účinkovanie prípravku, suché počasie môže spomaliť účinok.

Použitie:
Kukurica

Spektrum herbicídnej účinnosti:
Citlivé buriny: hviezdica prostredná, kapsička pastierska

Stredne citlivé buriny: ježatka kuria, parumanček nevoňavý, lipkavec obyčajný

Odolné buriny: fialka poľná, mrlík biely, pohánkovec ovíjavý

Odolné buriny: dvojklíčnolistové buriny

Dávkovanie:
1,0 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.