Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok NICO SUPER 240 SC je postemergentný systémový herbicíd s rýchlym nástupom účinku. Účinná látka nicosulfuron patrí do chemickej skupiny sulfonylmočovín.V rastline pôsobí ako inhibítor enzýmu acetolaktát syntázy (ALS), čím sa zastaví delenie buniek a následne ďalší rast burín.

Účinná látka je rýchlo absorbovaná do listov zasiahnutých postrekom. Jej prednosťou je, že je vysoko hydrofilná a vďaka tomu sa rýchlo pohybuje rastlinnými cievnymi zväzkami. Už niekoľko hodín po aplikácii prípravku dochádza pri citlivých burinách k výraznému obmedzeniu príjmu vody a živín a k zastaveniu ich rastu. Výsledkom je červenanie a žltnutie burín a počas 2-3 týždňov dochádza k ich odumretiu.

Použitie:
Kukurica

Spektrum herbicídnej účinnosti:
Nico Super 240 SC v dávke 0,17 l/ha:

Citlivé buriny: ježatka kuria, ovos hluchý, lipnica ročná, mätonoh mnohokvetý, láskavec ohnutý, rumančeky, parumanček nevoňavý, čistec roľný, hviezdica prostredná, kapsička pastierska, fialka roľná, peniažtek roľný, žltnica maloúborová, zemedym lekársky, hluchavky, drchnička roľná, reďkev ohnicová, horčica roľná, výmrv repky, výmrv slnečnice, starček obyčajný, mlieč zelinný, mlieč drsný
Stredne citlivé buriny: pýr plazivý, proso siate, cirok alepský, mohár zelený, bažanka ročná, lipkavec obyčajný, horčiak štiavolistý, horčiak obyčaný, durman obyčajný, loboda konáristá
Odolné buriny: pohánkovec ovíjavý, mrlík biely
Nico Super 240 SC v dávke 0,25 l/ha:

Citlivé buriny: pýr plazivý, proso siate, sirok alepský, bažanka ročná, mohár zelený, lipkavec obyčajný, horčiak štiavolistý, horčiak obyčajný, loboda konáristá, portulaka zeleninová
Stredne citlivé buriny: mrlík biely, pohánkovec ovíjavý, konopnica napuchnutá, pakost nízky
Odolné buriny: pichliač roľný, stavikrv vtáčí, pupenec roľný, mlieč roľný, veronika perzská, ľuľok čierny, prstovka krvavá, voškovníky, prasličky

Dávkovanie:
0,17 – 0,25 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.