Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok MUSTANG FORTE pôsobí ako systémový rastový herbicíd. Obsahuje tri účinné látky. Aminopyralid patrí do skupiny pyridinkarboxylových kyselín, florasulam do skupiny triazolopyrimidinov a 2,4-D do skupiny fenoxykarboxylových kyselín. Aminopyralid pôsobí ako syntetický auxin, florasulam inaktivuje ALS enzým a 2,4-D účinkuje ako rastový inhibítor.

Prípravok MUSTANG FORTE preniká do rastlín cez listy a stonky, účinné látky sú v rastline translokované. Citlivé dvojklíčnolistové buriny krátko po postreku zastavujú rast (3-4 dni po aplikácii), neskôr dochádza k deformácii listov a stoniek a k farebným zmenám. Buriny sú zničené zvyčajne 14 – 21 dní po aplikácii.

Prípravok ničí len vzídené buriny.

Použitie:
Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž, tritikale, jačmeň jarný, pšenica jarná, ovos

Spektrum herbicídnej účinnosti:
Citlivé buriny v rastovej fáze 2-10 pravých listov (BBCH 12-19): parumanček nevoňavý, rumany, rumanček pravý, reďkev ohnicová, horčica roľná, kapsička pastierska, peniažtek roľný, výmrv repky, úhorník liečivý, lipkavec obyčajný, pichliač roľný, hviezdica prostredná, mak vlčí, láskavec ohnutý, mrlík biely, výmrv slnečnice, pohánkovec ovíjavý, horčiak štiavolistý, horčiak obyčajný, vesnovka obyčajná, ostrôžka poľná

Citlivé buriny v rastovej fáze 2-6 pravých listov (BBCH 12-16): konopnica napuchnutá, fialka roľná, fialka trojfarebná

Odolné buriny: hluchavka purpurová, veronika perzská, veronika roľná, veronika brečtanolistá, trávovité buriny

Dávkovanie:
0,8 – 1,0 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.