Obchod

Pôsobenie prípravku:
Acetamiprid, účinná látka prípravku MOSPILAN MIZU 120 SL, je vysoko účinný systémový insekticíd, zo skupiny neonikotinoidov, ktorý pôsobí ako neurotoxikant. Viaže sa na nikotínové receptory acetylcholínu v centrálnom nervovom systéme hmyzu, čím následne dochádza k paralýze a úhynu cieľových škodcov.

Použitie:
Pšenica jarná, pšenica ozimná, repka ozimná, repka jarná

Spektrum účinnosti:
Voška ovsená, voška čremchová, blyskáčik repkový, krytonos šešuľový

Dávkovanie:
0,35 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.