Obchod

Pôsobenie prípravku:
Formasulfuron, účinná látka prípravku MONSOON, patrí do skupiny sulfonymočovín. Mechanizmom účinku je inhibícia enzýmu acetolaktát syntetázy (inhibítor ALS). Prijímaná je najmä listami, v menšej miere koreňmi a je následne translokovaná do celej rastliny vrátane koreňov a rizómov. Ošetrené citlivé buriny prestávajú ihneď po aplikácii rásť, prestávajú konkurovať kukurici, objavujú sa na nich chlorózy, nekrózy a postupne počas 2-4 týždňov odumierajú.

Prípravok obsahuje aj safener isoxadifen-ethyl ktorý urýchľuje odbúravanie účinnej látky formasulfuron v kukurici a tým zvyšuje selektivitu prípravku. Teplo, vyššia vzdušná vlhkosť a vlhká pôda v období aplikácie účinok urýchľujú. Sucho a ďalšie nepriaznivé podmienky pre rast účinok spomaľujú.

Použitie:
Kukurica

Spektrum herbicídnej účinnosti:
Citlivé buriny: pýr plazivý, ježatka kuria, moháre, lipnica ročná, láskavce, lipkavec obyčajný, hviezdica prostredná, zemedym lekársky, kapsička pastierska, peniažtek roľný, výmrv repky

Stredne citlivé buriny: mrlík biely, rumančeky, hluchavka purpurová, fialka roľná

Odolné buriny: horčiak obyčajný, horčiak štiavolistý, pohánkovec ovíjavý a veroniky

Dávkovanie:
2 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.