Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok MOLYFIX sa aplikuje na osivo sóje v zmesi spolu s tekutým očkovacím prípravkom LIQUIFiX Glycine za účelom dodania ľahko dostupného fosforu (P) a molybdénu (Mo).

MOLYFIX obsahuje fosfor (P), ktorý je nevyhnutný pre rýchle zakorenenie a vytvorenie silného koreňového systému sóje. Dostatok prístupného fosforu (P) znižuje stres vzchádzajúcich rastlín.

MOLYFIX obsahuje molybdén (Mo), ktorý je pre rastliny veľmi ťažko prístupný z pôdy s neutrálnym a kyslým pH. Molybdén podporuje v rastlinách metabolizmus uložených dusičnanov, tvorbu aminokyselín a bielkovín. Nedostatočný metabolizmus dusičnanov v rastlinách sóje spôsobuje zníženie úrody a kvality osiva.

MOLYFIX sa nanáša pomocou moriaceho zariadenia alebo “prevalcovaním” osiva v zmesi s LIQUIFiX Glycine. Následné modré sfarbenie osiva naznačuje dobré pokrytie inokulantom a hnojivom.

MOLYFIX by sa nemal aplikovať s inými očkovacími látkami ako LIQUIFiX Glycine.

Použitie:
Sója

Spektrum účinnosti:
Zvýšenie kvalitatívnych parametrov plodín

Dávkovanie:
0,2 l/tonu osiva sóje

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.