Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok MIZONA je systémovo pôsobiaci fungicíd prijímaný nadzemnými časťami rastlín
a rozvádzaný po celej rastline. Vyznačuje sa preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym
pôsobením účinných látok fluxapyroxad a pyraclostrobin.

Účinná látka fluxapyroxad patrí do skupiny karboxamidov, má preventívne a kuratívne účinky.
Inhibuje klíčenie spór, predlžovanie, rast mycélia a sporuláciu (tj. všetky dôležité rastové
a reprodukčné štádiá huby potrebné pre rozvoj choroby).

Účinná látka pyraclostrobin patrí do skupiny strobilurínov a je fungicídnou látkou
s preventívnym, kuratívnym a eradikatívnym účinkom, pôsobí lokálne priamo v mieste
infekcie. Inhibuje sporuláciu a rast spór a mycélia. Spóry sú veľmi citlivé na pyraclostrobin
hlavne v období rastu.

Prípravok sa vyznačuje tým, že rieši aj nešpecifické fyziologické škvrnitosti listov spôsobené
abiotickými faktormi (ako UV žiarenie alebo solárna radiácia), tzv. AgCelence efekt.

Použitie:
Pšenica ozimná, pšenica jarná, pšenica tvrdá, jačmeň ozimný, jačmeň jarný

Spektrum fungicídnej účinnosti:
Septorióza pšenice, hrdza pšeničná, hnedá škvrnitosť jačmeňa, rynchospóriová škvrnitosť

Dávkovanie:
0,5 – 1,0 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.