Obchod

Pôsobenie prípravku:
Účinná látka, obsiahnutá v prípravku MINSTREL, fluroxypyr patrí do skupiny herbicídov na báze syntetického auxínu. Absorbovaná je listami a nemá pôdnu reziduálnu účinnosť na vzchádzajúce buriny. Najvyššia účinnosť je pri postreku na mladé neprerastené buriny v aktívnom raste. Buriny krátko po postreku zastavujú rast, neskôr dochádza k deformácii listov a stoniek burín a k farebným zmenám – typické auxínové škvrny. Buriny hynú približne za 10-21 dní po aplikácií. Neošetrujte plodiny stresované suchom, mrazom, chorobami a inými pesticídmi.

Použitie:
Pšenica ozimná, jačmeň ozimný, raž ozimná, tritikale, pšenica jarná, jačmeň jarný, ovos, kukurica, lúky a pasienky

Spektrum herbicídnej účinnosti:
V dávke 1,0 l/ha: Citlivé buriny: lipkavec obyčajný, hluchavky, pohánkovec ovíjavý, konopnica napuchnutá, hviezdica prostredná, ľuľok čierny

Odolné buriny: veroniky, fialky, výmrv repky, maky, trváce dvojklíčnolistové buriny (napr. pichliač, praslička) a trávy

V dávke 2,0 l/ha: Citlivé buriny: štiavec tupolistý a štiavec kučeravý

Dávkovanie:
0,75 – 2 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.