Obchod

Pôsobenie prípravku:
Účinná látka prípravku MIMIC tebufenozide je insekticídna účinná látka, patrí do skupiny
dyacilhydrazinov, je antagonistom steroidného hormónu ekdyson, ktorý iniciuje zvliekací
proces lariev (spúšťa proteosyntézu epidermis).

Tebufenozide na ošetrenom povrchu rastlín vytvorí insekticídny film, naviaže sa na povrchový
meristém a voskovú vrstvu. Reziduálne pôsobenie je minimálne 21 dní.

Prípravok MIMIC pôsobí ako kontaktný larvicíd vo všetkých larválnych štádiách a čiastočne
ako ovicíd – na čerstvo nakladené vajíčka na ošetrenú plochu rastlinných pletív. Po požere
ošetrených rastlín larvy do 24 hodín prestávajú prijímať potravu a hynú.

Pri aplikácii je potrebné dôkladné pokrytie rastlín postrekovou kvapalinou, prípravok nemá
systémové pôsobenie.

Použitie:
Kukurica

Spektrum účinnosti:
Vijačka kukuričná

Dávkovanie:
0,75 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.