Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok MECTIN EC sa vyznačuje kontaktným účinkom na povrchu listov a rýchlym prienikom účinnej látky do pletív listov. Pôsobí ako kontaktný, žalúdočný a nervový jed.

Účinná látka abamectin podporuje produkciu kyseliny gama-aminomaslovej (GABA), ktorá u článkonožcov ovplyvňuje nervový systém. Expozícia vedie k nevratnému ochrnutiu cieľových škodcov a k ich následnému úhynu. Maximálne prejavy účinku – úhyn škodcov – sú pozorovateľné 3-5 dní po aplikácii.

Použitie:
Paprika ročná, uhorka, jadroviny, okrasné rastliny

Spektrum insekticídnej účinnosti:
Roztočec chmeľový, strapky

Dávkovanie:
0,06 – 0,1 dávka/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.