Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok MAZA 4% SL je systémový herbicíd slúžiaci na kontrolu dvojklíčnolistových burín v slnečnici.

Obsahuje účinnú látku imazamox, ktorá sa vstrebáva cez listy, výhonky a korene aktívne rastúcich rastlín, akumuluje sa v rastových vrcholoch. Imazamox je imidazolinonový herbicíd, ktorý zabíja buriny inhibíciou enzýmu syntázy acetohydroxykyseliny (AHAS alebo ALS). Táto inhibícia narúša syntézu proteínov a následne ruší syntézu DNA a rast buniek. Vzchádzajúce citlivé buriny po zasiahnutí zastavujú rast, prestávajú plodine konkurovať a počas 4-6 týždňov hynú.

Prvým príznakom herbicídneho účinku okrem zastavenia rastu burín je tmavočervené sfarbenie, alebo chloróza najmladších listov postupne prechádzajúce do nekróz a odumretia rastlín. Rýchlosť účinku prípravku je závislá na druhu burín a ich rastovej fáze, teplotných a vlhkostných podmienkach a dávke. Herbicídny účinok sa pri nepriaznivých podmienkach pre rast a vývoj burín môže prejaviť až neskoršie po aplikácii.

Použitie:
Slnečnica

Spektrum herbicídnej účinnosti:
Citlivé buriny: ježatka kuria, mrlík biely, peniažtek roľný, kapsička pastierska, hviezdica prostredná

Stredne citlivé buriny: parumanček nevoňavý

Dávkovanie:
1,25 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.