Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok LYNX obsahuje systémovú účinnú látku tebuconazole.

Tebuconazole je systémovo pôsobiaca účinná látka zo skupiny triazolov, pôsobí ako inhibítor demethylácie (DMI) v rámci biosyntézy sterolov hubových patogénov. K zvýšeniu spoľahlivosti fungicídneho účinku a minimalizácii rizika vzniku rezistencie prispieva to, že oproti bežným azolom zasahuje do tvorby ergosterolu na viacerých miestach. Účinkuje proti širokému spektru hubových patogénov. Má dlhodobý reziduálny účinok. Vo viniči má vedľajšiu účinnosť aj proti plesni sivej (Botrytis cinerea).

V ozimnej repke má LYNX pri jesennej aplikácii (BBCH 12-14) vedľajšiu účinnosť proti fómovej
hnilobe (Phoma lingam). Účinná látka tebuconazole spôsobuje rastovo-regulačný efekt, ktorý
zabraňuje vybiehaniu rastlín. Jesenná aplikácia zvyšuje odolnosť repky a zabezpečí jej lepšie
prezimovanie, jarná aplikácia zvyšuje odolnosť rastlín proti poliehaniu.

Použitie:
Repka ozimná, repka jarná, pšenica ozimná, kôstkoviny, vinič

Spektrum fungicídnej účinnosti:
Biela hniloba, alternáriová škvrnitosť, múčnatka trávová, septoriózy pšenice, hrdze, monilióza kôstkovín, múčnatka viniča

Dávkovanie:
0,4 – 1,0 l/ha

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.