Obchod

Pôsobenie prípravku:
Prípravok LIQUIFIX GLYCIN je pomocný rastlinný prípravok na báze hľuzkových baktérií Bradyrhizobium japonicum sp. určený na inokuláciu sóje pred siatím. Prípravok prispieva k zlepšeniu vzchádzania a tým k zvýšeniu výnosu.

Prípravok COLOURFIX BLUE je pomocný rastlinný prípravok na báze polysacharidov (cukrov) k zlepšeniu celkovej vitality hrčkotvorných baktérií Bradyrhyzobium japonicum, spp. Aplikuje sa spoločne s pomocným rastlinným prípravkom LIQUIFiX Glycine 120.

COLOURFiX Blue prispieva k zlepšeniu vzchádzania, zvýšeniu úrody i vizuálnej kontrole pokrytia osiva pomocným rastlinným prípravkom LIQUIFiX Glycine 120.

Výrobok je samostatne nepredajný a slúži len ako doplnok k vzájomne uznanému pomocnému rastlinnému prípravku LIQUIFiX Glycine 120.

Použitie:
Sója

Spektrum účinnosti:
Zvýšenie kvalitatívnych parametrov plodín

Upozornenie:
Vybraný prípravok používajte vždy bezpečným spôsobom. Pred použitím si prečítajte etiketu a informácie o prípravku, rešpektujte varovné vety a symboly. Prípravok je určený pre profesionálnych používateľov.

Košík

Váš košík je prázdny.